Toepassing

Het van buitenaf plaatsen van meerbladig glas in houten kaders

Systeemopbouw

Drukvereffenend beglazingssysteem met meerbladig glas, glaslatten en elastische kit

Productomschrijving

ProGold Beglazingskit U

Bestekpost