Ccorrosiebelastingscategorie conform NEN EN ISO 12944-2

Voorbeelden binnen

C1 zeer laag

Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en hotels.

C2 laag

Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, bijvoorbeeld depots en sporthallen.

C3 gematigd

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige luchtvervuiling, bijvoorbeeld voedselverwerkende fabrieken, wasserijen, brouwerijen en zuivel.

C4 hoog

Chemische fabrieken, zwembaden, havens