Corrosiebelastingscategorie conform NEN EN ISO 12944-2

Voorbeelden buiten

C2 laag

Atmosfeer met een laag vervuilingsniveau, meestal landelijke gebieden.

C3 gematigd

Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwaveldioxide vervuiling. Kustgebieden met een laag zoutgehalte.

C4 hoog

Industriële en kustgebieden met een gematigd zoutgehalte.